Peter Struycken

Deze website geeft gedetailleerde informatie omtrent Peter Struycken wat betreft werken, tentoonstellingen, publicaties en computer programma's. Alhoewel zorg besteed is aan het controleren van de gegevens, kunnen er geen garanties gegeven worden, voor wat betreft de juistheid. Dit heeft te maken met het grote aantal werken die hij gemaakt heeft en de vaak gebrekkige en soms tegenstrijdige informatie die daarover bekend is.

Peter Struycken wordt vertegenwoordigd door andriesse eyck galerie.

De volgorde van de werken voor 1967 is bepaald door de volgorde die Peter Struycken heeft aangegeven op basis van zijn eigen herinneringen. Hij volgt hierbij vaak de volgorde van conceptie van de werken, niet van wanneer ze uitgevoerd zijn.

Eventuele correcties en uitbreidingen kunt u sturen naar het e-mailadres

, of maak gebruik van de reactie links aan het einde van ieder onderdeel. Indien u een werk van Peter Struycken bezit, wordt het op prijs gesteld als u dit meldt. (Uw naam wordt hier enkel gepubliceerd indien u daar expliciet toestemming toe heeft gegeven.)

Voor de afbeelingen die op deze pagina's getoond worden, geldt, dat Peter Struycken het copyright heeft. Hij heeft toestemming gegeven deze hier ter identificatie op te nemen. De copyrights worden beheerd door Pictoright. Met vragen over het gebruik van afbeeldingen in publicaties of op websites, kunt u zich richten tot Pictoright. De informatie op deze website is voornamelijk gebaseerd op openbare bronnen, zowel in gedrukte als in digitale vorm. Daarnaast ook op het privé archief van Peter Struycken en persoonlijke communicatie met eigenaren van werken gebruikt. Namen van eigenaren worden alleen vermeld met expliciete toestemming van deze eigenaren of wanneer deze in een publicatie zijn vermeld. Eigenaren hebben altijd het recht om de vermelding te verwijderen of aan te passen.

Vervalsingen: Het gebeurt regelmatig dat via websites (zoals Marktplaats) werken worden aangeboden die onterecht worden toegeschreven aan Peter Struycken. Indien u twijfelt aan de echtheid van een werk kunt u altijd contact opnemen met de webmaster. Een lijst van bekende vervalsingen vind u hier.

De pagina's van deze website worden grotendeels gegenereerd vanuit een database wat soms tot minder fraaie teksten leidt. Bepaalde onderdelen van de database zijn gevuld met Engelse teksten en omschrijvingen.

Webmaster


Peter Struycken

This website attempts to give detailed information related to Peter Struycken, concerning his works, exhibitions, publications, and computer programs. Although great care has been taken to verify the correctness of the information presented here, no guarantee with respect to the correctness can be given, due to the large number of works and the sources, which are often limited and sometimes contain conflicting data.

Peter Struycken is represented by andriesse eyck galerie.

The order of the works before 1967, when he started numbering his work, is according to the recollections of Peter Struycken and often follows the order in which the works were concieved, not when they were made.

Corrections and additions can be reported to the email address: or use the reply link at the end of each item. Please contact us if you are the owner of one of the works. (Your name is only published after you have given explicit permission.)

The images shown on this page are copyrighted by Peter Struycken. He has given permission to publish these images for the purpose of identification of the works. Information on this website is primarily based on public sources, in printed and in digital form. The copyrights are managed by Pictoright. If you have any questions about the use of images in publications or on websites, please contact them. Furthermore, information from the private archive of Peter Struycken and information from personal communications with owners of works is used. Owners are only mentioned if the gave explicit permission, and only the form they wanted, or when the owner is mentioned in a printed publication (such as a catalogue). In all cases, owners have the right to have their name removed or changed in the form they want.

Counterfeits: It regularly happens that works are offered via secondhand websites that are wrongly attributed to Peter Struycken. If you have any doubts about the authenticity of a work, you can always contact the webmaster. A list of known counterfeits can be found here.

The pages of this website are generated from a database, which does contain some Dutch texts as well.

Web master